-

Tverrfagleg drøftingsmøte

Tverrfagleg drøftingsmøte er sett saman av fagpersonar frå ulike tenester, som skal hjelpe til med råd og rettleiing til dei som står nærmast barnet/ungdomen. Tverrfagleg drøftingsmøte skal også hjelpe til med å kople på dei tenestene som trengst. Barnet/ungdomen og foreldre kan velje om dei ynskjer å delta på møta .

 • Saker der foreldre (eller barnet om det er gammalt nok), eller en tilsett ønskjer å få eit tverrfagleg blikk på utfordringane dei står i.
 • Saker der ein er usikker på kva teneste som fins og er aktuell.

Det blir sett opp møter kvar 4. veke i kvar sone.

Nokre av fagpersonane i  dei tverrfaglege  drøftingsmøta skal vere faste og møte kvar gong, og nokre skal delta ved behov. Leiar for drøftingsmøta skal gjere «research» på førehand, og kalle inn dei fagpersonane som er behov for i møta.


Det er tilbod om tverrfaglege drøfting i  fire soner: Skogsvåg, Straume, Ågotnes og Rong.

Sone Sør

 • Kommunale skular: Sund ungdomsskule, Skogsvåg skule, Stranda skule og Spildepollen skule
 • Kommunale barnehagar: Klokkarvik barnehage, Spildepollen kystbarnehage, Stranda barnehage og Skogsvåg barnehage
 • Private barnehagar: Sauafjellet FUS barnehage

Sone Nord

 • Kommunale skular: Øygarden ungdomsskule, Rong skule, Tjeldstø skule, Toftøy skule og Blomvåg skule
 • Kommunale barnehagar: Terna barnehage
 • Private barnehagar: Norlandia Svanevågen gards- og friluftsbarnehage, Blomvåg barnehage og Toftøy barnehage,
 • Familiebarnehagar: Knappen familiebarnehage og Spurven familiebarnehage

Sone Midt 1

 • Kommunale skular: Tranevågen ungdomsskule, Landro skule, Ulveset skule, Skålevik skule og Ågotnes skule
 • Kommunale barnehagar: Hamramyra barnehage, Ulveseth barnehage og Ågotnes barnehage
 • Private barnehagar: Langøy friluftsbarnehage, Nordlandia Kårtveitpollen barnehage, Nordlandia Naustvika barnehage og Nordlandia Ulven Naturbarnehage
 • Familiebarnehagar og opne barnehagar: Open barnehage avd. Landro

Sone Midt 2

 • Kommunale skular: Fjell ungdomsskule, Bjorøy skule, Brattholmen skule, Foldnes skule, Knappskog skule, Hjelteryggen skule og Kolltveit skule
 • Privat skule: Danielsen barne- og ungdomsskule
 • Kommunale barnehagar: Bildøy barnehage, Bjorøy barnehage, Leirstaden barnehage, Liljevatnet barnehage, Knappskog barnehage, Marihøna barnehage, Straume barnehage og Tussetjødna barnehage
 • Private barnehagar: Akasia Sartorlunden barnehage, Havhesten FUS barnehage, Liatunet barnehage, Løveparken barnehage, Læringsverkstedet Aronien
  Læringsverkstedet Gardstunet, Læringsverkstedet Straume, Læringsverkstedet Valen og Tiriltunet barnehage
 • Familiebarnehagar og opne barnehagar: Knerten familiebarnehage, Straumsfjellet familiebarnehage og Open barnehage avd. Fjell og Straume

Oversikt over kva tenester som er fast representert i dei ulike drøftingsmøta:

 • Kommunepsykolog
 • Helsestasjon/helsesjukepleiar
 • Barnevern
 • Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
 • Rus og psykisk helse

Møter ved behov:

 • Ergo-og fysioterapi
 • Helsesjukepleiar for flyktningar
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne (MMNF)
 • NAV

Tverrfaglege drøftingsmøter; Sone Sør
Leiar: Siv Anne Waage
Møtestad: Kommunedelsenter i Skogsvåg

Tverrfaglege drøftingsmøter; Sone Nord

 • Leiar: Hege Stahl
 • Møtestad: Kommunedelsenter på Rong

Tverrfaglege drøftingsmøter; Sone Midt 1

 • Leiar: Jorunn Tyldum
 • Møtestad: Lokale på Ågotnes

Tverrfaglege drøftingsmøter; Sone Midt 2

 • Leiar: Siv Anne Waage
 • Møtestad: Helsehuset på Straume, Blombakkane 2