Korleis nytte rettleiaren

Start

Rettleiaren for BTI er eit verktøy som skal gjere det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen. På første sida har ein full oversikt over alle nivå og steg. Alle punkta i oversikta er interaktive og leiar til utfyllande informasjon til det spesifikke punkt.

Om du har starta rettleiaren for første gang er det naturleg å starte på nivå 0, steg 1.

Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Her finn du ei forenkla skildring til kva du skal gjere på det gjeldande nivå. Alle utheva ord vil føra deg inn til ytterlegare informasjon.

Treng du meir informasjon, finn ein det nedst på kvart steg i heile rettleiaren.

Tilhøyrande skjema og verkty til høgre

Alle dokument og skjema som er relevant for gjeldande steg er tilgjengeleg på høgre side.