-

Kontaktpersonar

Telefon: 56 16 03 00
Tast 1 for Straume helsestasjon
Tast 2 for Ågotnes helsestasjon
Tast 3 for Sund helsestasjon
Tast 4 for Rong helsestasjon
Telefontid: Måndag til fredag kl. 08.30-11.15 og 12.30-13.30.

Telefon: 55 09 68 02
Opningstid:
Måndag kl. 13.00-17.00 | Lege tilstades kl. 13.00-16.30
Tysdag kl. 13.00-17.00
Onsdag kl. 13.00-17.00.

Barneverntenesta
Telefon: 56 16 07 00
Telefontid: Måndag til fredag kl. 08.00-15.30

Barnevernvakten
Telefon/akuttelefon: 979 98 300
Telefontid: Måndag til fredag kl. 15.30-08.00 og heile døgnet i helger og høgtider.

Telefon: 116 117
Telefontid: Døgnope
Ring før oppmøte.

Telefon: 02800